Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Ứng dụng thuật toán Prim

View previous topic View next topic Go down

Ứng dụng thuật toán Prim

Post  Admin on Wed Jun 15, 2011 10:42 pm

Một công ty cần thay toàn bộ hệ thống dây điện cho n phòng làm việc. Cho biết sơ đồ điện hiện có của n căn phòng này được biều diễn bằng ma trận A[i,j] trong đó:
- A[i,j]=A[j,i] chính là chiều dài dây điện nối liền giữa hai phòng i và j.
- A[i,j] = A[j,i] = 0 nếu i không nối liền với j.
Hãy lập trình tính độ dài cuả dây dẫn cần sử dụng sao cho cả n phòng điều có điện và số lượng này là ít nhất.
Chú ý: đồ thị đã cho là liên thông.
Dữ liệu vào: cho trong file Bai8.inp (đồ thị cho đã liên thông).
- Dòng đầu ghi số n là số đỉnh của một đồ thị (0- Dòng i+1 (1<= i <= n) chứa n số A[i,1],A[i,2]…A[i,n] mỗi số cách nhau bởi một khoảng trắng.
Dữ liệu ra: lưu trong file Bai8.out với nội dung sau:
- Dòng đầu lưu độ dài dây dẫn nhỏ nhất
- Các dòng còn lại lưu đường đi cần nối điện giữa đỉnh i nối với đỉnh j có trọng số A[i,j] (i -> j = A[i][j]).

Bai8.inp
5
0 3 3 2 2
3 0 2 3 8
3 2 0 1 4
2 3 1 0 4
2 8 4 4 0

Bai8.out
7
4 – 3
3 – 2
4 – 1
1 – 5

Bai8.inp
8
0 2 3 4 0 0 0 0
2 0 3 0 4 0 0 0
3 3 0 7 6 5 2 0
4 0 7 0 0 0 3 0
0 4 6 0 0 4 0 8
0 0 5 0 4 0 1 6
0 0 2 3 0 1 0 5
0 0 0 0 8 6 5 0

Bai8.out
20
1 - 2
1 - 3
3 - 7
7 - 6
7 - 4
2 - 5
7 - 8

Thuật toán Prim tìm cây phủ tối tiểu.
Bước 1: Xuất phát từ đỉnh k bất kỳ (thông thường chọn đỉnh đầu tiên) chọn một cạnh có trọng số nhỏ nhất liền kề với đỉnh k (min{A[k][j]}j=1..n) ta đánh dấu 2 đỉnh đi qua cạnh đó
và số cạnh tìm được là 1. Chuyển sang bước 2.
Bước 2: Tìm cạnh nhỏ nhất của đồ thị với điều kiện cạnh tìm được phải có 1 đỉnh chưa đánh dấu và 1 đỉnh đã đánh dấu (min{A[i][j]}j=1..n, i=1..n sao cho i đánh đấu và j chưa đánh dấu) để tránh trường hợp tạo thành chu trình. Ta tăng số cạnh tìm được lên 1 và chuyển sang bước 3.
Bước 3: Nếu số cạnh tìm được bằng n-1 kết thúc thuật toán, ngược lại quay về bước 2.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Ta tổ chức mảng 1 chiều D để đánh dấu . Nếu D[i]=1 đỉnh i được đánh dấu và D[i]=0 nếu i chưa được đánh dấu.
Bước 1: Tìm min{A[1][j]}j=1..n. Sau đó gán D[1]=D[j]=1 (đánh dấu 2 đỉnh 1,j) và cho số cạnh tìm được bằng 1 (Dem=1).
Bước 2: Tìm min{A[i][j]}j=1..n, i=1..n với điều kiện D[i]=1 và D[j]=0. Sau đó gán D[j]=1 (đánh dấu đỉnh j vừa tìm được) và tăng số cạnh lên 1 (Dem++).
Bước 3: Nếu Dem = n-1 thì thuật toán kết thúc.

Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <values.h>
#define FileInt "Bai8.inp"
#define FileOut "Bai8.out"

/*Lưu lại những cạnh đã đi qua x->y*/
typedef struct Egde {
  int x,y;
};
/*Doc dữ liệu từ file*/
void Doc_File(int **A,int &n){
  FILE*f = fopen(FileInt,"rb");
  fscanf(f,"%d",&n);
  *A = new int [n];
  for(int i =0;i<n;i++) {
      A[i] = new int [n];
      for(int j =0;j<n;j++) {
        fscanf(f,"%d",&A[i][j]);
      }
  }
  fclose(f);
}
/*Ghi dữ liệu ra file*/
void Ghi_File(Egde*L,int n,int Sum) {
  FILE*f = fopen(FileOut,"wb");
  fprintf(f,"%d\n",Sum);
  for(int i =0; i<n-1; i++)
      fprintf(f,"%d - %d\n",L[i].x+1,L[i].y+1);
  fclose(f);
}
/*Thuật toán Prim*/
void Prim(int **A, int n){
  char *D = new char[n];    /*Dánh dấu đỉnh*/
  Egde *L = new Egde[n-1];    /*Lưu đường đi */
  int min = MAXINT, Dem = 0, Sum = 0;
  /*Khoi tạo giá trị cho mảng đánh dấu*/
  for(int i=0; i<n; i++)
      D[i]=0;
  /*Tìm cạnh nhỏ nhất đầu tiên xuất phát từ đỉnh 1*/
  for(int j=1; j<n; j++)
  if(min>A[0][j] && A[0][j]!=0){
      min = A[0][j];
      L[0].y = j;
  }
  L[0].x = 0;
  D[0] =    D[L[0].y] = 1;
  Sum+=min;
  Dem++;
  /*Thực hiện cho đến khi số cạnh tìm được là n-1 cạnh*/
  do{
      min = MAXINT;
      for( i=0; i<n; i++)
      if(D[i]==1)
      for( j=0; j<n; j++)
      if(A[i][j]>0 && min>A[i][j] && D[j]==0){
            min = A[i][j];
            L[Dem].x = i;
            L[Dem].y = j;
      }
      Sum+=min;
      D[L[Dem].y] = 1;
      Dem++;
  } while(Dem<n-1);
  Ghi_File(L,n,Sum);      /*Ghi kết quả tìm được vào file*/
}
/*Chương trình chính*/
void main() {
  int **A,n;
  Doc_File(A,n);
  Prim(A,n);
  delete *A;
}
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumotion.com

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum