Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Các câu lệnh dsadd thường dùng

View previous topic View next topic Go down

Các câu lệnh dsadd thường dùng

Post  Admin on Mon Feb 13, 2012 8:49 pm

Sau đây là một vài câu lệnh dsadd mà DMZ tìm tòi và sưu tầm, anh em cùng tham khảo và bổ sung nha:

* Tạo domain user account a@khongtenmien.com với tùy chọn "Users must change their passwords the next time they log on to the network" =>Test lại trên máy client bằng nhiều cách logon khác nhau.
dsadd user "cn=a,dc=khongtenmien,dc=com" -pwd P@ssw0rd -mustchpwd yes

* Tạo domain user account b@khongtenmien.com với tùy chọn "User cannot change password" =>Test
dsadd user "cn=b,dc=khongtenmien,dc=com" -pwd P@ssw0rd -canchpwd yes


*Tạo domain user account c@khongtenmien.com với tùy chọn "Password nerver expires"
dsadd user "cn=c,dc=khongtenmien,dc=com" -pwd P@ssw0rd -acctexpires never


*Tạo Global Group Manager
dsadd group "cn=Manager,dc=khongtenmien,dc=com" -samid Manager -secgrp yes -scope g

*Tạo user An vào group manager thuộc ou TP.
dsadd user "cn=An,cn=manager,ou=TP,dc=khongtenmien,dc=com " -samid An -upn An@ddcsecurity.com -pwd P@ssw0rd -fn "Nguyen Van" -ln An -display "An" -pwd P@ssw0rd -mustchpwd yes -disabled no

* Disble account a@khongtenmien.com =>Test
dsmod user "cn=a,dc=khongtenmien,dc=com" -disabled yes


*Tạo OU TP
dsadd ou "ou=TP,dc=khongtenmien,dc=com"

================================================== ================================================== ============

*Gán user c vào group administrators
dsquery user "cn=c,dc=khongtenmien,dc=com" | dsmod group cn=administrators,dc=khongtenmien,dc=com" -addmbr

*Move group Manager vào OU TP
dsmove cn=manager,dc=khongtenmien,dc=com" -newparent ou=TP,dc=khongtenmien.,dc=com

================================================== ================================================== ============
*Xem thông tin domain có bao nhiêu OU
dsquery ou dc=khongtenmien,dc=com

*Xem thông tin OU TP
dsget ou "ou=TP,dc=khongtenmien,dc=com"

*Xem thông tin group scope và group type của group administrators
dsquery group -samid administrators | dsget group -secgrp -scope

*Xem thông tin group manager có bao nhiêu thành viên
dsquery group "cn=manager,dc=khongtenmien,dc=com" |dsget group -members

*Xem thông tin của user c thuộc group nào, ou nào
dsquery user -samid c | dsget user -memberof

================================================== ================================================== =============

*Remove user c ra khoi group administrators
dsquery user "cn=c,dc=khongtenmien,dc=com" | dsmod group cn=users,dc=khongtenmien,dc=com" -rmmbr

*Delete user c
dsrm "cn=c,dc=khongtenmien,dc=com"

*Tạo Computer account May1 vào OU TP
dsadd computer "cn=May1,ou=TP,dc=khongtenmien,dc=com"

* Sử dụng .bat để tạo user hàng loạt:

Ta phải tạo thêm một file account.txt để ở đường dẫn C:\ có cấu trúc như sau:

Code:
Teo Nguyen Van
Nhu Ho Minh
Anh Hoang Thuy

Còn đây là cấu trúc file .bat

for /F %%i in (C:\account.txt) do dsadd user cn=%%i,ou=TP,dc=khongtenmien,dc=com -pwd P@ssw0rd -mustchpwd no -memberof cn=manager,ou=TP,dc=khongtenmien,dc=com -samid %%i -upn %%i@khongtenmien.com -display %%i -disabled no
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumotion.com

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum