Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Tuyệt Kỹ Đong Giai Chân Kinh (tuyệt Kỹ cua trai)
Thu Aug 23, 2012 5:38 am by Admin

» Tuyệt kỹ cua giai
Thu Aug 23, 2012 5:36 am by Admin

» NETCAT.........
Mon Aug 13, 2012 6:35 am by Admin

» Bảo mật CSDL bằng phương pháp mã hóa.
Tue Apr 17, 2012 10:04 pm by Admin

» Hàm mã hóa MD5 bằng JavaScript
Tue Apr 17, 2012 10:03 pm by Admin

» Giá của món quà
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Sẽ chỉ yêu ai?
Fri Apr 13, 2012 6:01 am by Admin

» Cách đọc bảng chữ cái!
Thu Apr 12, 2012 10:37 pm by Admin

» Gắn trojan, keylog, virus vào website, forum
Tue Apr 10, 2012 1:14 am by Admin

Shopmotion


Affiliates
free forum


Share AutoIT source Perfectkeylog Key General

View previous topic View next topic Go down

Share AutoIT source Perfectkeylog Key General

Post  Admin on Wed Oct 12, 2011 11:13 pm

Opt("TrayIconHide",1)
#include
#include
#include
;Copyright by Sniper ( +84.983.273.085 )
;Vui long giu ban quyen tac gia ho minh
;Please keep the copyright
GUICreate("Keygen - Perfect Keylog 1.6.8.2",300,75)
GUICtrlCreateLabel("Version 1.0 Copyright © 2008 - "&@year&" by Sniper W4S IISVN",5,5)
GUICtrlCreateLabel("Your Name :",5,25)
$name=GUICtrlCreateInput("Sniper W4S",70,22,170,20,$ES_CENTER)


$key=GUICtrlCreateInput("",70,47,170,20,BitOR($ES_READONLY,$ES_CENTER))
GUICtrlCreateLabel(" Key :",5,50)

$button=GUICtrlCreateButton("GEN",245,22,45,45,$BS_DEFPUSHBUTTON)
GUISetState (@SW_SHOW)
$keylog_1_6_8_2="_r <()<1-Z2[l5,^"

$key_source=StringSplit($keylog_1_6_8_2,"")
While 1
$msg = GUIGetMsg()
If $msg = $GUI_EVENT_CLOSE Then ExitLoop

if $msg=$button Then
getkey()
EndIf

Sleep(10)
getkey()
Wend

Func getkey()
$_name=GUICtrlRead($name)
if $_name <> "" Then
$keygen=""
$__name=StringSplit($_name,"")
for $i=1 To $key_source[0]
$k=mod($i,$__name[0])
if $k=0 then $k=$__name[0]
$new_char=Chr(mod(BitXOR(asc($key_source[$i]),asc($__name[$k])),25)+65)
if $i<>4 and $i<>8 and $i<>12 then
$keygen=$keygen&$new_char
Else
$keygen=$keygen&$new_char&"-"
EndIf
Next
if GUICtrlRead($key)<>$keygen then GUICtrlSetData($key,$keygen)
EndIf
EndFunc
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 782
Join date : 2009-08-15

View user profile http://hackis.forumotion.com

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum